25 January, 2020

Ulat ng Ikatlong Pambansang Komperensya Kaugnay sa Katutubong Kaalaman

Print Email

Dahil sa mahigpit na relasyon sa kalikasan, ang mga katutubo ay nakapagpaunlad ng mga katutubong kaalaman, teknolohiya at sistema ng pamamahala kung saan ang mga likas yaman lalo na ang mga samu’t saring buhay na kanilang pinagkukunan ng pagkain, gamot at ginagamit sa kanilang kabuhayan ay hindi nawawala, bagkus ay napapayaman pa dahil sa kanilang agprotekta sa lugar kung saan sila matatagpuan.

TALAAN NG MGA NILALAMAN

Paunang Salita

Mensahe

Pasasalamat

Talaan ng mga Nilalaman

Panimula

Pagdating at Oryentasyon ng mga Kalahok

Pambungad na Palatuntunan

Panel 1: Katutubong Pamamahala sa mga Likas na Yaman

 • Ang pangangasiwa ng mga Mansaka sa Bundok Candalaga
 • Ang pangangalaga ng mga Ubo-Manobo sa lupaing ninuno
 • Ang sistema ng lapat ng mga Maeng sa bayan ng Luba sa Abra
 • Malayang talakayan


Panel 2: Katutubong Pamamaraan ng Agrikultura: Mga Hamon at Pamamaraan ng Pag-unlad

 • Gahak: katutubong sistema ng agrikultura ng mga Ayta-Abellen sa Cabangan, Zambales
 • Ang pamamaraan ng agrikultura ng mga Pidlisan sa bayan ng Sagada sa Mountain Province
 • Malayang talakayan

Panel 3: Indigenous Ways of Knowing and Learning (IWKL)

 • Ang karanasan ng SILDAP-SEM sa pagsasalin ng katutubong kaalaman
 • Pagpapanumbalik sa katutubong pamamaraan ng pagsulat ng mga Tagbanua sa Palawan
 • Malayang talakayan

Panel 4: Katutubong Paniniwala

 • Ang paniniwala ng mga Matigsalog, Kulamanen at Tinananen
 • Ang paniniwala ng mga Erumanen ne Menuvu sa  Hilagang Cotabato
 • Malayang talakayan

Panel 5: Katutubong Balangkas Pampulitika sa Pamamahala sa Likas na Yaman

 • Ang sistema ng among na ipinatutupad ng mga Kadaclan sa bayan ng Paracelis sa Mountain Province
 • Ang sistema ng dap-ay ng mga Kankana-ey sa bayan ng Sagada sa Mountain Province
 • Dap-ay di Tubo ng mga Maeng sa bayan ng Tubo sa Abra
 • Ang Timuay Justice and Governance ng pamayanang Téduray at Lambangian
 • Malayang talakayan

Panel 6: Mga inisyatiba sa Pagpapanatili ng Katutubong Karunungan, Sistema at Pamamaraan

 • Mga pamamaraan at kagawian ng Erumanen ne Menuvu sa Hilagang Cotabato
 • Ang mga kagawian ng Dulangan Manobo sa pagpapanatili at pagsasalin ng katutubong kaalaman
 • Malayang talakayan

Pagbubuod at Ways Forward

Lakbay-aral

Cultural Night

Paglalayag sa Lawa ng Sebu

Pagbabahagi: Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity

Pagsasara ng Programa

Apendise

 •  Listahan ng mga kalahok
 •  Programa
 •  Mga Interim na Konseho ng UPAKAT

Download .pdf version here.